La Habana: Going back in time

Trip Start Jul 04, 2012
1
3
36
Trip End Jan 23, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Casa Lunass

Flag of Cuba  ,
Thursday, July 5, 2012

De eerste dag was leuk, de tweede dag was eveneens leuk, de derde dag was fijn, maar het weer was iets minder, dag vier was echter weer tip top in orde. En dan nu een iets wat betere beschrijving van onze ervaringen.

Havana is naar onze mening een zeer bruisende metropool met dag en nacht leven op de nog zeer koloniaal ogende straten, omgeven door karaktervolle maar verloederde gebouwen. De contrasten tussen verschillende wijken zoals Havana Vieja, Centro Havana, Vedado en Miraflor geven de stad een nog gediversifieerder uitzicht. Onze casa particular was gelegen in Centro Havana, wat de woonwijk is van Havana, Habana Vieja straalt nog steeds het koloniale verleden uit, Vedado is een wat meer moderne wijk en Miraflor is de luxueuse wijk bij uitstek. De vroegere Amerikaanse impact is continu zichtbaar dankzij onder andere de overbekende Amerikaanse oldtimers, waarvan we zelf ten volle van genoten hebben, en de bombastische kloon van het Amerikaanse Capitool. Voor ons een absoluut hoogtepunt was de MalÚcon, een 4km lange dijk die langsheen de hele stad slingert en zo een ultiem beeld geeft van het gediversifieerde Havana en de magische Atlantische Oceaan. Deze dijk was bovendien het toneel van Jeroen zijn 1e kennismaking met het Cubaanse water en ettelijke avonden gezellig keuvelen met Jeroen's nicht Nele en de vele fijne andere mensen die we daar ontmoet hebben.

Deze dure stad heeft jammer genoeg wat te lijden, vooral dan in Havana Vieja, onder de noemelijke jinteros die alle trucjes bovenhalen om de toerist toch wat geld te ontfutselen; gaande van vragen achter een vuurtje, melk voor de baby of, onze favoriet, een dagelijks lokaal optreden van het oude en overbekende Buena Vista Social Club. Terwijl Hannes zich iets meer stoorde aan de honderden taxis die continu hun diensten aan ons wilden aanbieden, was Jeroen niet gelukkig met de vele prostituees die zich continu aan ons aanklampten op de mooie Malecon. Al deze ervaringen verdwijnen echter in het niets vergeleken met de zovele prachtige ervaringen die we hier al hebben opgedaan. Een die we jullie zeker niet willen onthouden is het mooie plaza de la Revolucion, een uit de kluiten gewassen parking geflankeerd door een standbeeld van JosÚ Marti en het door Jeroen zo bejubelde muurportret van Che Guevara. Een andere fantastische ervaring was onze daguitstap naar het pittoreske vissersdorpje Cojimar, waar Hannes zijn 1e ervaring had met het Cubaanse water en waar we konden genieten van een traditioneel Afro-Cubaans familiefeest ter ere van heel wat Goden wiens naam we al vergeten zijn. De opzwepende muziek bracht ons aan de voordeur van dit feest en de vriendelijke Cubanen nodigden ons onmiddellijk uit in hun midden.

Onze laatste dag in Havana was er een van vele uitersten. Onze dag werd geleid door de wet van Murphy, maar had toch enkele leuke belevenissen in petto. Treinen reden niet uit, boten meerden verkeerd aan en bussen zaten vol, maar toch gaf deze dag ons een wondermooi uitzicht op Havana en leerde het ons veel over de organisatiekracht van de Cubanen. Terwijl we eerst niet meer in Vinales zouden geraken omwille van de volzette bus zorgde de lady des huizes van onze casa particular voor een gezamelijke taxirit met een fijn Pools koppel naar een nieuwe casa particular in Vinales, waar we bij de eerste indruk onmiddellijk aan een paradijs op Aarde moesten denken.

The first day was nice, the second day was also very nice, the third was good too, but the weather wasn’t, day four was on the other hand again perfectly fine. Although this gives plenty of information already, what will follow next is an even better description of our adventures here.

La Habana is according to us a very lively metropolis with lovely colonial streets surrounded by characteristic but not very well maintained houses. The contrasts between neighbourhoods like Habana Vieja, Centro Habana, Vedado and Miraflor give the city an even more diversified image. Our casa particular was located in Centro Habana, which is where a lot of Cubans actually live; the colonial past is still ever present in Habana Vieja while Vedado and especially Miraflor are the more luxurious neighbourhoods. The earlier American impact is still visible with the well-known American old-timers, in which we ourselves very much enjoyed our ride, and the bombastic clone of the American Capitol. An absolute highlight for us was the Malecon, a 4km long embankment twisting across the entire city and hereby orchestrating an amazing view of both diversified La Habana and the magic Atlantic Ocean. The Malecon was on top of this also the stage of Jeroen’s first encounter with the Cuban waters and several nice evenings chatting with Jeroen’s cousin Nele and the other lovely people we’ve met in La Habana.

This expensive city has unfortunately, and especially in Habana Vieja, a bit to suffer under the numerous jinteros who have a very wide arsenal of tricks to gain a small amount of money from tourists. Tricks include amongst others the asking for a fire to smoke their cigarettes, a bit of milk for their baby of, our favourite, a daily local show of the well-known but very old band Buena Vista Social Club. While Hannes was slightly more annoyed by the hundreds of taxis begging for our services, Jeroen was more annoyed by the prostitutes grabbing us by our arms on our beloved Malecon. All those experiences are completely forgotten though when we compare them to the numerous lovely things that we encountered in La Habana. A first one that we definitely want to share is the Plaza de la Revolucion, a concrete floor that makes a supermarket parking look like a dwarf, flanked by a lovely statue of JosÚ Marti and the by Jeroen oh so adored wall-picture of Che Guevara. Another amazing experience was our daytrip to the picturesque fishing village of Cojimar, where Hannes had his first experience with the Cuban waters and where we very kindly invited to join a traditional Afro-Cuban family-party to honour several Gods, whose names we have unfortunately already forgotten by now. The loud and danceable music brought us in front of the house and the very friendly Cuban people invited us in.

Our last day in La Habana was one of several extremes. Our day was led by Murphy’s law, but it still brought us some lovely experiences. Trains did not ride, boats were docking in the wrong harbor and busses where full, but this day did brought us an amazing view on the city of Havana and it learned us a lot about the organizational strength of the Cuban population.  While we were first unable to arrive in Vinales the next day due to the buss being full, our lady of the house of our casa particular arranged a mutual taxi-ride with a friendly and fun Polish couple to our new casa particular in Vinales. Immediately when we arrived there, Vinales made the impression of being a paradise on earth.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: