Barca!

Trip Start Feb 01, 2007
1
27
29
Trip End Jun 15, 2007


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Spain  ,
Friday, June 8, 2007

Barca!
Takmer po roku sa vraciam do Barcelony a tentokrat verim, ze budem mat na nu lepsie spomienky ako pred rokom, ked sme cez nu so Stankou prechadzali a jedine na co sme sa zmohli bolo v nej zabludit.

Je naozaj malo miest na svete na ktore sa tolko ludi tesi ako na navstevu Barcelony.

Tak sme tu a podme do mesta!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: