Za najvacsimi priserami na svete

Trip Start Feb 01, 2007
1
26
29
Trip End Jun 15, 2007


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Australia  ,
Friday, May 25, 2007

Dnes som sa vybral do WildLifeWorld v Darling Harbour. Je to taka mala zoologicka zahrada zo siedmymi roznymi zivotnymi prostrediami, ktore Australia skryva.

Mozte tu vidiet najjedovatejsie pavuky a hady na svete a vsetky zvierata, ktore ste kedy kde videli len v televizii. Dokonca tu maju aj specialnu cast urcenu pre zvierata aktivne v noci, pretoze az 60% Australskych zvieracich druhov je aktivnych len v noci.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: