Pracovne

Trip Start Sep 04, 2008
1
3
16
Trip End Dec 18, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Malaysia  , Wilayah Persekutuan,
Thursday, September 4, 2008

Dnesny den bol zasvateny praci, iked pre mna to az tak velmi pracovne nebolo. Jedinou mojou ulohou bolo zabezpecit aby vsetci ostatni mali vytvorene podmienky na pracu a den som stravil stretnutiami s nasimi partnermi z Azie.

Na zaver dna sme si dali skvelu cinsku veceru a jednej z miestnych restauracii. To bola lahoda! Aj preto sa oplati chodit do Azie.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: