Chemlon na dosah

Trip Start Aug 01, 2008
1
17
39
Trip End Aug 16, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Slovakia  ,
Wednesday, August 6, 2008

Z Medzilaboriec sme pokracovali dalej cez Sninu. Cestou nam takmer podvozok zostal na miestnych rozbitych cestach, ale nakoniec sme stastne dorazili do Humanneho. Ubytovali sme sa nedaleko niekdajsej fabriky Chemlonu Humenne znameho po celom Slovensku. Dnes je to uz Chemes a vyrobou umelych vlakien sa uz vobec nezaobera. Skor prenajima byvaly areal zavodu a vyraba energiu pre svojich najomnikov.

Vecer sme si este urobili okruznu prechadzku po centre Humenneho pred tym ako sme si dnes po dlhej ceste oddychli.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: