Strateni na Tokaji

Trip Start Aug 01, 2008
1
19
39
Trip End Aug 16, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Slovakia  ,
Thursday, August 7, 2008

Z Ciernej nad Tisou pokracujeme do jednej z naslavnejsich a mozno aj najslavnejsej vino produkujucej oblasti Slovenska - do Tokaja.

Cestu na Tokaj sme nasli v pohode, ale dostat sa do Malej a Velkej Trne bola vcelku zdlhava zalezistost, pretoze sme pobludili po chotaroch aspon troch obci a nasli niektore osady v okoli Slvenskeho noveho mesta, ktore sme teda rozhodne nehladali.

Nakoniec sme sa ale nasli a stastlivo dorazili do pivnic Velkej Trne.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: