Prechadzky po Kezmarku

Trip Start Aug 01, 2008
1
2
39
Trip End Aug 16, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Slovakia  ,
Saturday, August 2, 2008

Z Belianskej jaskyne ideme rovno do Kezmarku. Popri ceste plnej ciganov, ktori predavaju hriby a cucoriedky z narodneho parku v Tatrach.

Kezmarok je znamenite vynovene mesto. Cely stred mesta je nedavno obnoveny a je co obzerat. Cele hlavne namestie, ktore sa aj dokonca vola Hlavne namestie - aby sa to velmi neplietlo - je skvelo obnovene. Presli sme mestom az ku Kezmarskemu hradu. Na prehliadku nas to velmi nelakalo a tak sme sa vyrali na zmrzlinu na Hlavne namestie - to je sladky zivot! :-)

Hmmmm...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: