Připraveno

Trip Start Jun 20, 2011
1
Trip End Jun 30, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Czech Republic  , Bohemia,
Sunday, June 12, 2011

Letenky, hotel, auto, aktualizovaná esta, vytištěné mapy to vše už mám
připravené, a za týden vyrážíme přes Londýn do Vegas.Letos
máme přímej let 10,5 hodiny takže to bude pěkně nudný, ale zase být za
13 hodin na západě USA je  dobrý:) , obvykle létám 16-19 hodin.
Poprvé poletíme  s British Airways tak uvidíme jak se předvedou se
servisem . Letos nás jede 6 někteří budou cestovat po parcích Grand
Canyon, Sequoia a Yosemite a někteří  budou hrát WSOP. Určitě napíšu pár řádku z během cesty do Londýna v pondělí 20.

Zatím


Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents