Planerar

Trip Start Jul 03, 2012
1
10
Trip End Jul 26, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hemma

Flag of Sweden  , Kronobergs Lan,
Saturday, June 23, 2012

Har planerat en preliminär rutt för min tour i Östeuropa sommaren 2012... Får se hur det blir med den planen :) 

Nästa vecka ska jag till Norrköping för att simma SM men därefter åker jag direkt ner till Skåne för att kolla MFF-AIK och träffa föräldrarna innan jag åker på tisdagen (eller torsdagen)!

Väskan måste alltså packas innan dess! 28 liter rymmer ryggsäcken, får se hur "mycket" som får plats i den, hehe!


Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: