De lange weg naar het zuiden.

Trip Start Jun 29, 1986
1
2
20
Trip End Aug 29, 1986


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Spain  , Ceuta,
Friday, July 4, 1986

Wij, Filip, Lieve en ikzelf, Marc, vertrekken met Toyota Land Cruiser BJ 45 vanuit Köln 3000 km doorheen zuidelijk Europa naar Algeciras. Onderweg overnachten we in de buurt van Barcelona, aan de voet van Montserrat. Een goede gelegenheid om nog eens de hele uitrusting te controleren en uit te testen, ondermeer de zelfgebouwde daktent.
Op vrijdag 04 juli nemen we de veerboot van Algeciras naar Ceuta, de spaanse enclave in Marokko. Daar overnachten we hoog boven de stad in een heerlijk bos en bereiden ons voor op onze lange tocht, terwijl Filip zich nog wat oefent in de kookkunst.

Der weite Weg in den Süden

Wir, Filip, Lieve und Ich, Marc, fahren mit dem Toyota Land Cruiser BJ 45 los aus Köln, 3000 km durch südliches Europa bis Algeciras. Auf der Durchreise übernachten wir in der Nähe von Barcelona am Fusse des Montserrat. Eine gute Gelegenheit nochmal die ganze Ausrüstung zu kontrollieren und zu testen.
Am Freitag den 04 Juli nehmen wir die Fähre von Algeciras nach Ceuta, die Spanische Enklave in Marokko. Wir übernachten oberhalb der Stadt in einem kleinen Waldstück und bereiten uns vor auf den langen Tour während Filip sich noch ein wenig  in die Kochkunst übt.

Le long chemin vers le Sud

Nous, Filip, Lieve et moi, Marc partons de Cologne en Toyota Land Cruiser BJ 45, 3000 km en travers l'Europe du Sud. Nous nous installons pour la nuit près de Barcelone, au pied du Montserrat, l'occasion de contrôler et tester une dernière fois notre matériel.
Vendredi 04 juillet nous arrivons à Ceuta, l'enclave espagnole en Maroc. Nous y passons la nuit au dessus de la ville dans un petit bois. 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

karel on

aha, interessant, gaan dat eens lekker lezen....karel en monik

hilde
hilde on

leuk die oude filmpjes!

Use this image in your site

Copy and paste this html: