Granica

Trip Start Oct 02, 2010
1
2
7
Trip End Oct 10, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Czech Republic  , Moravskoslezský Kraj,
Sunday, October 3, 2010

3 godziny po meczu w Warszawie miałem pociąg do Katowic, a stamtąd następny do Chałupek. Chałupki to mała wioska przy granicy z Czechami. Miałem 4 godziny na dojście do Bohumina (Czechy) i znalezienie dworca. Droga była trochę dłuzsza niz przewidywałem, ale udało się.
Szybkie śniadanie, czeskie piwko (7 koron!) i ruszyłem w dalszą drogę do Budapesztu. Niestety nie bezpośrednio, bo jeszcze z kilkugodzinną przesiadką w Breclav.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: