W drodze do Argentyny

Trip Start Jul 21, 2008
1
23
78
Trip End Dec 23, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Brazil  , State of Sao Paulo,
Tuesday, August 12, 2008

Dzisiaj ostatni dzien w Brazylii. Po poludniu jedziemy do Sao Paulo a stamtad do Puerto Iguazu w Argentynie. Do Sao Paulo podroz trwala nieco ponad prawie 6 godzin bo byly pewne problemy z klimatyzacja w autobusie i musielismy sie przesiasc do innego autobusu juz pod Sao Paulo.

Kiedy juz dojechalismy na dworzec w Sao Paulo, mielismy jeszcze kilka godzin do nastepnego autobusu wiec poszlismy cos zjesc .
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: