Powrot do Rio de Janeiro

Trip Start Jul 21, 2008
1
21
78
Trip End Dec 23, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Brazil  , State of Rio de Janeiro,
Sunday, August 10, 2008

Dzisiaj powrot do Rio. Po sniadaniu poszlismy zaplacic za hotel i czekala tam na nas DUZA niemila niespodzianka....

Zamiast 170 reali za dwie noce na dwie osoboby zaplacilismy 435 reali za 3 noce !!! W przeliczeniu to 145 funtow ! Tak to jest jak sie nie zna dobrze jezyka lokalnego :((

Po poludniu dojechalismy do Rio i poszlismy do tego samego hotelu co za pierwszym razem.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: