Tartus

Trip Start Oct 01, 2007
1
11
22
Trip End Dec 22, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Syria  ,
Monday, October 29, 2007

Fire dage i Tartur, som ligger ud til Middelhavet, blev brugt til affaldsoe (Arwad), der var korsriddernes sidste bastion inden de trak sig tilbage til Cypern, korsridderborge og almindelig afslapning.
Enkelte af billederne er ledsaget med lidt tekst - det vil fremgaa af titlen (txt).
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • Please enter your email address to receive notification

Use this image in your site

Copy and paste this html: