Lattakia

Trip Start Oct 01, 2007
1
10
22
Trip End Dec 22, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Syria  ,
Thursday, October 25, 2007

Hvis Beirut er Mellemoestens Paris, saa maa Lattakia vaere Syeriens Beirut... Dejligt igen at vaere i noget der minder om Vesteuropa. Kvinderne gaar klaedt som de vil, og boernene raaber ikke laengere efter os...
Har besoegt den foerste korsridderborg - meget spaendende, fantastisk beliggenhed og god bevarelsesgrad - selv Hanne med Guillou og Arn i tankerne er fascineret:-) Igen oplevede vi Syriernes store gaestfrihed - fik lift med Lada (vaekker gamle minder), derpaa budt paa the af gammel dame, der smuttede til boen i Moskeen og efterlod os hos ikke voldsomt engelskkyndig datter, og afslutningsvis blev vi koert paa motorcykel helt op til borgens port...
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: