Saksa on Paskamaa

Trip Start Jul 12, 2010
1
5
18
Trip End Aug 14, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Germany  ,
Thursday, July 15, 2010

11 tuntisen junamatkamme ainoa ruokatauko oli Hampurissa, jossa junan vaihtoaikaa oli toista tuntia. Suunnitelma oli etsia puisto, jossa voisimme syoda tonnikalat ja ananakset pois. Puiston etsiminen osoittautuikin odotettua vaikeammaksi joten tyydyimme autoteiden ymparoimaan ruohoalueeseen, jossa oli pari kusipaikaksi sopivaa tiheaa pusikkoa. Emme kuitenkaan olleet ensimmaisia, jotka taman keksivat...

M
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: