Mauri culture and stinky smell

Trip Start Mar 06, 2007
1
43
50
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of New Zealand  ,
Wednesday, October 10, 2007

Rotorua er kendt som jordens roevhul, for det stinker af gasser fra under jorden. Saadan lidt af aeggehoerm.
Vi var til Mauri show om aftenen. Rigtig godt. Vi blev vist rundt i en Mauri lejr ude i skoven, efter en krigerisk modtagelse. Kristoffer blev valgt som hoevding, for lige at goere det ekstar spaendende. Vi blev rigtig taget med i legen.
Derefter var der Mauri koncert som var uovertruffen! De sang godt og tog guitaren i brug. Sluttede af med den beroemte krigsdans: Haka!
Saa skulle der aedes, og der blev serveret baade fisk,masser af koed og forskellige groensager. Altsammen kogt paa Mauri vis under jorden. Saadan gjorde de i al fald oprindeligt.
Og paa hjemturen sang vi sange i bussen fra det land vi repraesenterede. Herligt.

Ellers Boed Rotorua paa den sydlige halvkugles stoerste Geiser, kogende mudder og 'sledging' ned af brusende floder.

Mauri: Paa New Zealand er der Mauri og saa alle de andre. Mauri folkene kom til New Zealand for snart tusind aar siden og har levet i forskellige stammer paa oeerne. Maurierne er krigere og et staerkt og aerefuldt folk. Da UK kom kaempede Maurierne en brag kamp foer englaenderne taenkte det maaske var smartere at forhandle lidt med dem.
Nu lever Maurierne og de andre sammen side om side. Men Maurierne lever stadig efter visse traditioner som de holder kaert.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: