Trekking Ruteng

Trip Start May 17, 2012
1
22
34
Trip End Jun 12, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

, Flores,
Saturday, May 26, 2012

Tropisch stortbuien: na vertrek met de nog 'gewone' bus richting Ruteng komen we al snel de eerste 'landslides' tegen, gevolg - uitstappen en duwen maar! Schiet helemaal niks op waardoor we laat aankomen, om 4 uur stappen we over in het open laadruim van lokale truck. Door regen en wind (met poncho) verder rijden voor nog eens een 4 uur, het is gelukkig niet koud. In het pikkedonker doorsteken we de rivieren die allemaal buiten hun oevers zijn, ook doorkruisen we (naar het schijnt) kilometers rijstvelden, maar daar is niks van te zien. Eenmaal aangekomen op startpunt van de trekking nog meer slecht nieuws: trek kan niet doorgaan! :(
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: