Aankomst Wouter

Trip Start May 05, 2009
1
Trip End Ongoing


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Colombia  ,
Friday, May 22, 2009

Avianca vlucht 0011 Madrid-Bogota 552009

Er lijkt geen verband meer te bestaan tot wie ik meende te zijn. De straalmotoren denderen langs mijn oren, de techno bevredigt mijn hersenen. Een stroom rode wijn benevelt mijn gevoel terwijl ik wacht op wat er gaat komen.

Ik lijk los van mijn bron. Opgelost in een zee van verleden, heden en toekomst suis ik door de werelden die mijn verwelkomen. De luiken zijn dicht de films ratelen langs mij heen, ik zit in een blik dat zojuist vacuŁm is gezogen. Ik voel niets ik weet niets maar ik heb een vaag beeld van mijzelf die op weg is naar een nieuwe horizon. Een horizon die waarschijnlijk een volgende fata morgana zal blijken te zijn,   maar toch. Een levenskracht stroomt mijn lichaam en ziel binnen als ware het een mooi pad waarheen ik mij heb gewend.

Mijn tijdmachine zal mij dadelijk uitproesten op het topje van de Andes in mijn geliefde Locombia. De enige band die er vandaag is in een jong echtpaar dat met mij mee vliegt op zoek naar een tweede kind. De eerste is zo goed bevallen dat de droom van een tweede koekoeksei nu eindelijk realiteit lijkt te gaan worden. Terwijl
ik zoek naar mijn vrouw, mijn paddo's en mijn ooit zoekgeraakte leven plukken zij slechts de rijpe vruchten van deze wonderschone en doldwaze beschaving.

De vingertjes van Sophie zitten nog op mijn beeldscherm geplakt. Ik heb mijzelf beloofd dat zolang ik erdoorheen kan kijken ik ze niet weg zal wissen. De vingers van iemand die is begonnen aan een eindeloze ontdekkingsreis zijn het mooiste geschenk dat iemand als ik zich kan wensen op zoek naar een plek waar mijn eigen vingerafdruk zal beklijven.

Ik wens mijzelf op weg naar een onbekende planeet die mij naar zich toezuigt  en lokt. De kleuren van haar atmosfeer betoveren mij en verleiden mij in haar richting te komen.  Het is ikzelf die probeert te denken dat er
een reden of een doel is. Maar ik weet reeds lange tijd dat mijn doelen en dromen net zo beneveld zijn als ikzelf. Misschien is het wel de versmelting van innerlijke en uiterlijke werelden die mij zo eenvoudig weten te verleiden.

Als een salamander vertoef ik graag tussen werelden. Wat is er wonderbaarlijker dan het je ogen opendoen op een andere planeet elke keer als je ogen naar licht snakken? En wat is een betere plaats voor een salamander dan de kronkelende en nimmer gelijke ruggen van de Andes. Er is geen kronkeling gelijk en toch zijn alle kronkelingen met elkaar verbonden in willekeur, wijsheid en schoonheid. Hoe kan een dromer als ik zich ooit verzetten tegen zoveel overmacht?

De komende maanden zal ik leven als een van die prachtige blauwe hagedissen die Providencia bevolken en kleuren. Met de poten van mijn huisje tussen een van de prachtigste koralen van deze wereld kan een salamander zich geen schoner toevluchtsoord wensen. Genoeg zon om zich voor een oneindigheid op te warmen en een onderwaterwereld die geen droom kan bevatten. Leven met en bij de zee doet een eeuwenoude verhouding herleven. Een band waar men kiest voor het water in plaats van het land als men troost zoekt.

 

 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html:

Table of Contents