Home, sweet home

Trip Start Jul 22, 2010
1
21
Trip End Aug 12, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Home

Flag of Belgium  , Flanders,
Friday, August 13, 2010

Temse, 10:20 am.
Na een vlekkeloze vlucht, veilig geland in Brussel om 8u10 deze morgend. We zijn natuurlijk moe want voor ons is het nu nacht. Karlien en Fiene liggen al in hun bed. Ik probeer op te blijven om de jetlag zo snel mogelijk te kunnen verwerken.
Via een wolkeloze hemel van Los Angeles naar Chicago gevlogen. Onze reis letterlijk in vogelvlucht even over gedaan. Een mooi zicht op de stad LA, dan de woestijn in. Las Vegas zien liggen en de Strip en ons hotel Circus Circus herkend, dan over Zion en Bryce Canyon gevlogen. De Colorado river lag erbij als een rode kronkelende slang temidden van de rood-witte woestijn. Nebraska en vooral Iowa zijn duidelijke de graanschuren van Amerika. Reusachtige damborden met groene en gele velden zover het oog kan zien.
We hebben korter gevlogen dan tijdens de heenreis. Veel slapen is er niet van gekomen.

Het zit erop. Het was mooi.
Maandag...werken :-(

Groeten

Bart
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: