Sidste dag i New York

Trip Start Sep 02, 2009
1
2
7
Trip End Sep 25, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , New York
Friday, September 4, 2009

Sidste hele dag i New York, havde vi et hårdt program. Vi startede med at tage Staten Island færgen ud forbi frihedsgudinden. Den var en flot tur, hvor vi så både frihedsgudinden og fik et godt indtryk af Manhattans skyline. Derefter tog vi til Ground Zero. Det var en meget mærkelig fornemmelse at være der hvor d. 11 sep. angrebene fandt sted. Vi gik derefter kort forbi Wall street og var lige oppe og gå lidt på Brooklyn Bridge. Men det var for varmt at gå hele vejen, så vi tog hjem i stedet. Om aftenen tog vi forbi en Blues bar, hvor Jr. Mack spillede. En fantastisk guitarist med en gudsbenået stemme.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: