New York so far

Trip Start Sep 02, 2009
1
7
Trip End Sep 25, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , New York
Thursday, September 3, 2009

Så er vi ankommet til New York. Efter en mildest talt frisk taxakørsel fra lufthavnen, ankom vi til vores hotel onsdag. Torsdag fik vi gået ned af Broadway til Times Square. Derefter fik jeg shoppet lidt i BH photo superstore. En ekstrem stor forretning med alt for en gadgetnørd, og med et utroligt effektivt rullebånd med under loftet. Til sidst gik Morten og Lau shopamok i en Orvis fiskeforretning. Dagen blev afsluttet med en 4 timers koncert med Counting Crows og gæster i Central Park. Lige nu er den 6 om morgenen lokal tid. Vi har ikke helt vænnet os til den 6 timers forskel endnu, så vi vågner helt friske ved 5-tiden om morgenen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: