Huh, lähtökaaos

Trip Start Feb 01, 2009
1
5
Trip End Aug 08, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Peking

Flag of Finland  , Southern Finland,
Saturday, January 31, 2009

Kaaos. Siivous. Pakkaus. Jännitys. Ilman Ellua ei taaskaan selvittäisi. Siis siivouksessa. Tämä on testi toimiiko tämä. Jos luet, toimii! Tulee ikävä ja toivomme hyviä tuulia meidän kaikkien matkalle kunnes taas kohtaamme. No, tänne tulee varmaan matkasettiä ja tänne saa myös kommentoida. Osoitetta saapi jakaa myös tarvittaessa.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: