Mijn eerste motorrit

Trip Start May 03, 2010
1
8
19
Trip End May 25, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Consolaion

Flag of Philippines  , Cebu,
Sunday, May 9, 2010

s middags worden we gebeld om mee te gaan naar hetzelfde strand in Minglanilla  waar we eerder deze week zijn geweest. Zelfde ritueel...eten en drinken aan het strand.
Wel is het nu veel drukker omdat het weekend is.
Deze dag veel venters die langs het strand wat proberen te verdienen.
Ook zijn er vaak mensen die een voorstelling doen om zo wat geld binnen te krijgen.
Ik ben getuige van een van de meest bizarre voorstellingen die ik ooit heb gezien.
Chen heeft het gefilmd, misschien iets om op youtube te zetten.

Na het strand gaan we naar het familiehuis in Minglanilla. Ik krijg een rondleiding langs de hanen, die daar klaar worden gestoomd  voor hun bestemming. Ik zie ze in alle maten.
We gebruiken daar de maaltijd. Daarna ga ik met de broer van Chen een stukje berg op om ook daar een uitzicht over de stad te krijgen.
Bijzonder is dat we met de motor gaan, dit was mijn eerste keer.
De weg ernaar toe is bijzonder goed. Maar dat wordt duidelijk als je weet, dat de burgemeester daar woont.

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: