Mountain view

Trip Start May 03, 2010
1
7
19
Trip End May 25, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Consolacion

Flag of Philippines  , Cebu,
Saturday, May 8, 2010

Het wordt vandaag 35C. Om 5 uur opgestaan om te gaan zwemmen. De zon is dan nog dragelijk. We gaan naar Liloan. Het is er niet erg druk. Wel komen we nog een eenzame kwal tegen.

Om 7 uur bezoeken we een markt. Het is er een zoals wij ze uit de James-Bond films kennen.
Alleen zonder achtervolging. Kleine aaneengesloten kraampjes, smalle paadjes, de waren uitgestald in grote hoeveelheden. De markt is onderverdeeld in 2e handskleding, groente en fruit, vlees en vis.
Vooral de hoeveelheid en de variatie van de hoog opgestapelde verschillende soorten vis springt in het oog.
Wij slaan van alles in boor de barbecue thuis, die later lekker zal smaken.

In de namiddag gaan we up hills.
We verlaten Cebu-City langs kronkelende wegen en bereiken de top.
We gaan het mountain-park in. Er is daar een prachtig weids uitzicht over Cebu-City.
Je ziet de brug die Cebu met Mactan-Island verbindt en op de achtergrond de aankomende en vertrekkende vliegtuigen van Mactan-airport.
We besluiten te wachten tot het donker wordt. (6 uur pm)
Het wachten wordt beloond, langzaam wordt het donker en de stad licht op, Een schitterende verlicht schouwspel, dat ook nog eens wordt opgevrolijkt door een tweetal vuurwerkshows.

We eten vervolgens in de stad, bij een chinees restaurant...lekker en goedkoop.

Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

Tom on

Ah lekker man, BBQ, dat zou er hier ook wel ingaan ;-).

Use this image in your site

Copy and paste this html: