The Rock

Trip Start Sep 13, 2009
1
18
25
Trip End Sep 29, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Sunday, September 20, 2009

Vi tog en kort båttur ut till fängelset The Rock, Alcatraz! Vi hade kvällsturen inbokad och vi styrde rakt in i dimman som på kvällarna lägger sig utmed vattnet och sveper in klippan i ett mjukt moln.
Det visade sig vara ett perfekt val att ta kvällsturen ut hit för stämningen va helt den rätta. Vi gick en rundvandring i fängelset med hörlurar och däri berättelser från tidigare fångar om hur livet här har varit. En mycket bra och intressant tur! Vi tog oss sedan in med färjan igen för att lite snabbt ta oss hem igen.

Slideshow Report as Spam
Where I stayed
Alcatraz
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: