Op kantoor - het secretariaat brengt kleur !

Trip Start Jan 03, 2011
1
20
28
Trip End Apr 08, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Congo  , Pointe-Noire,
Tuesday, February 1, 2011

Omdat sommige foto's een vakantiegevoel kunnen overbrengen, wil ik toch even ons kantoor tonen. Zoals je merkt, is ons bedrijf hier nog maar net opgericht. Wellicht daarom dat we in de superlatief van een kaal bureau werken.  En ook al heb ik me beladen met allerlei marketingmateriaal, zolang de officiŽle transferdatum  van 1 maart er nog niet is (en met aandacht voor eventuele syndicale gevoeligheden) hou ik nog een bescheiden aanpak aan.

Gelukkig brengt het secretariaat wat kleur.  Iedere dag lijkt het wel of assistente Ges naar een avondfeest vertrekt. Zo kleurrijk uitgedost lopen zij en vele anderen erbij.

Een plezier om naar te kijken !  Maar ook een contrast met sommige anderen op straat.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: