Sightseeing i Praha

Trip Start Jul 16, 2010
1
5
12
Trip End Jul 28, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Czech Republic  , Bohemia,
Tuesday, July 20, 2010

Dagen i dag fekk me oppleva Praha. Først kjørte me til Prahaborga frå slutten av 800-talet. Fin temperatur og mykje folk. Etterpå gjekk me ned til byen , via det jødiske kvarteret, Karlsbrua og til det astronomiske uret på torget framføre Maria-kyrkja. Det vart jo berre ein liten smak, men me kunne godt tenkje oss å reise tilbake ved eit anna høve.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: