Besøker Anne i Hollywood

Trip Start Jan 04, 2008
1
21
Trip End Jun 23, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Friday, January 4, 2008

Etter 15 timer paa fly med mellomlanding i London, er vi endelig framme i Los
Angeles. Det første vi gjorde når vi kom fram var å dra ut på en klubb og dansa. Regnet hølja ned i store fosser, og vi måtte bruke Annes festklær, så vi føyk rundt klissvåte i leopardjakke... Liv Mari hadde ikke sovet på ca to døgn og begge var ganske slitne, så det blei tidlig kvelden.
Nå sieer vi på rommet til Anne og er klare til å se på Holywood boulevard, og spise sushi. Sola har gjemt seg, men det regner i hvertfall ikke;) Jeg kan se rett på Hollywoodskiltet i åsen nå!
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name. < > \ / are not accepted
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: