Flores Overland Trip Bajawa - Ende

Trip Start Sep 06, 2013
1
19
20
Trip End Sep 30, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Indonesia  , East Nusa Tenggara,
Monday, September 23, 2013

Om 8 uur p om te vertrekken. Bij navraag blijkt het programma weer anders. Na een belletje met Thomas wordt er in zijn taal uitgelegd dat we eerst naar de hotsprings zullen gaan. Een uur heen en een uur terug.

De Hotsprings zijn heerlijk en john en Sander nemen een bad, terwijl Nienke en AE praten met een andere gids/driver. Deze komt met het voorstel om de kalimuntu aan het einde van de dag te doen en terug te vliegen vanaf ende.

Na de lunch in ende(5u rijden) worden de vliegtickets geboekt voor de volgende ochtend.

Doorrijden naar de drie kratermeren met verschillende kleuren p de kalimuntu, waar we op de valreep arriveren. Onderweg nog apen gespot en veel koeien en geiten die in de berm zijn geparkeerd.

Kratermeren zijn mooi...

Na zonsondergang weer terug naar ende...

Geslapen in het vierde hotel dat ons werd aangeraden. Iig bollig (125) als een hond kreeg je een smerig bed aangeboden.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: