Bilance and Summary

Trip Start Apr 03, 2012
1
26
Trip End Apr 27, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
In my home

Flag of Czech Republic  , Plzeňský Kraj,
Saturday, April 28, 2012

Summary a bilanc
Po delší době je na čase to nějak shrnout. Zkušenost to byla určitě výborná, ale vzhledem k tomu, že státu odvádím stále větší daně, musel jsem často kontrolovat stav svých prostředků. Dá se říct, že finanční situace mě dost limitovala. Další problém vidím v tom, že jsme neměli cestu nijak důkladně připravenou. Prakticky jsme se rozhodovali, kam pojedeme, za pochodu. V Maroku to třeba fungovalo výborně, ale v Číně moc ne. Dneska bych třeba trasu naplánoval jinak a třeba jinde pobyl víc dní a jinde zase méně.
Co k Číně... Jako země mě moc neuchvátila. Osobně si myslím, že jsou různorodější přírodní oblasti na světě, a to i na mnohem menším prostoru. Radost mi fakt kazili vypočítavý busnissmeni. Jsou věci které z principu prostě nesnáším a doteď je nedokážu skousnout. Zajímavý je pak kontrast nádherné přírody a o pár kilometrů špinavého průmyslového komplexu, který ten všechen humus vyváží do řeky. Prostě Čína je Čína a je nutno to respektovat. Teď použiji otřepané klišé, ale kdo chce vidět alespoň trochu tradiční Čínu, tak ať vyrazí co nejrychleji, protože ty blbouni si to tam neskutečně kazí.

Bilance
Letenky                                           11000Kč
Předletové výdaje (víza, léky atd.)        4500Kč
Výběry z bankomatů                        18000Kč
CELKEM                                        33500Kč

Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: