De vroege vogel die de worm ving

Trip Start Nov 15, 2011
1
10
27
Trip End Feb 01, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Australia  , Queensland,
Thursday, December 1, 2011

Als onze informele bronnen niet gelogen hebben dan kunnen we met veel waarschijnlijkheid zeggen dat Captain Cook op deze plek voor de tweede keer aan wal is gegaan in...verrassing...1770.
Het valt dan ook niet te ontkennen dat waar een kapitein zijn boot aanmeert er alweer een strand moet te ontdekken zijn. Dat kunnen we met veel klem beamen want we belanden op alweer een camping met zicht op veel en nat water. Ik hoop dat we hiervoor op uw medeleven kunnen rekenen. Bedankt daarvoor.

Onze nieuwe vrienden uit Haacht (Gert en Kelly 2) die we op onze zeiltocht in Whitsundays leerden kennen waren ook van de partij en brachten lekker Australisch gerstennat mee. Potje stevig koken en schransen en klaar ermee.

De volgende dag was ook weer afzien van luiheid. Andere, goedkopere camping met bitterweinig faciliteiten maar een privéstrand om van te zoutwatertanden. Kletsende golven en alles erop en eraan wat uitzicht betreft. Dit was een kampeerplek voorzien door onze vrienden van de Australische overheid, wat wilt zeggen dat er één keer per dag een camping ranger zijn ronde doet om onder andere het geld te innen. "Om hoe laat komt die kampingwachter dan?": vroeg ik aan een overvriendelijke Engelse beach boy met ponytail, een bierbuik en pakweg een halve eeuw levenservaring. “Oh die komt dagelijks rond half zeven s'ochtends.”, was zijn grondeerlijk antwoord. Ik zou Jim niet zijn, moest ik geen duivels plan broeden om die 11 dollar toch op zak te houden en besloot om kwart na vijf op te staan om er als een dief in de nacht van door te gaan. Helaas want voor die plichtsbewuste vent in kaki short te bedotten, moet je toch wat vroeger opstaan. Onze flauwe ontsnappingspoging werd verijdeld en met enig respect voor deze vroege zot overhandigden we braaf het schrale bedrag.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: