Wildlife spotting is een kunst

Trip Start Nov 15, 2011
1
3
27
Trip End Feb 01, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
noah'sbeach

Flag of Australia  , Queensland,
Sunday, November 20, 2011

Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden....
Onderaan een video !

Ik zie beesten zo graag dat ze er schrik van krijgen. Ik kan toch al zeggen dat in drie regenwouden op verschillende continenten the wildlife zich wreed goed van mij verstopt. Smeirlappen!
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: