LA

Trip Start Aug 25, 2011
1
3
43
Trip End Oct 25, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Thursday, September 1, 2011

Met drie dagen vertraging zijn we aangekomen in Los Angeles. De huurauto hebben we ook al. Momenteel hebben we Hollywood en Venice Beach bezocht. Niet echt spectaculair. De andere bezienswaardigheden doen we binnen een maand, wanneer we terug in L.A. aankomen waar we het vliegtuig nemen naar Costa Rica. Nu zijn we doorgereisd naar Santa Maria, op weg naar San Francisco. Het weer valt goed mee. Enkel 's avonds is het fris.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: