Introductieweek

Trip Start Aug 24, 2007
1
3
Trip End Jun 29, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Singapore  ,
Friday, August 24, 2007

Mijn eerste week begint rustig. Na vermoeiende verbouwingswerken thuis mag dat ook. Ik klik mij nog maar vast in het vliegtuig naar Amsterdam, en val al in slaap voor het opstijgen. 19 uur later zit ik samen met Johan (een belgische medestudent die ik op de vlucht tegenkwam) in een taxi van de luchthaven naar Heritage View, het oord waar ik de volgende maanden zal wonen.

Mijn woning bevalt me wel: ik deel een apartement met Alex (fransman, 33j, 2 kids en een verloofde thuis) en Martin (duitser, 27j, ook mckinsey, single). Huurprijzen zijn een stukje duurder dan bij ons. Gezien mijn kamer wat groter is dan de anderen en ik een eigen badkamer heb draag maandelijks een kleine 1000 euro bij, maar dat heb ik wel over om mij lekker te voelen in mijn stekje.

Voor alle 150 studenten is maandag, de eerste schooldag, uiteraard wel spannend. Badge in ontvangst nemen, snel op zoek naar de landgenoten als eerste-dags-vrienden, wat formulieren invullen, een paar handjes schudden en "whats your name, where are your from" praatjes maken.
Twaalf uur later hebben we een officiele opening met decaan en receptie achter de kiezen. Nog poepsjiek in onze avondkledij zakken we met de helft af naar equinox, een befaamde bar op het 70ste verdiep van een hotel alwaar we de avond met klasse afsluiten. De champagneboer zal er morgen nog eens extra mogen komen aanvullen!

Verder nog niet veel nieuws te melden. We kopen de zaken de niet konden meenemen op het vliegtuig, leren elkaar allemaal wat kennen en verkennen de stad een beetje. De volgende dagen zullen waarschijnlijk niet zoveel anders zijn.

Om al meteen schools af te sluiten: morgen examen Frans - zou voor mij geen probleem moeten zijn gegeven dat er ook Nederlanders en Indiers aan deelnemen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: