Zakken pakken

Trip Start Aug 11, 2005
1
35
Trip End Sep 23, 2005


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Belgium  ,
Thursday, August 11, 2005

Et voilą.

Twee maand verlof genomen. Reisbestemming en -gezelschap gezocht. Vlucht geboekt. Al een paar interne vluchten en hotelletjes vastgelegd. Dagschema opgesteld.
Zonet bij Maai en David chinees gaan eten - met stokskes. Zelfs dat ging vlot !

We zijn dus klaar.
Klaar voor zes weken China - the land of the rising sun.

De eerste drie weken ga ik met Steven van Hong Kong naar Peking.
De laatste drie weken keer ik met zus Maaike, haar vriend David en bevriend koppel Fred en Lisa terug naar Hong Kong (via een andere route weliswaar)

Op deze website zal je het verslag kunnen volgen van zes weken chinees avontuur.

Enjoy !
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: