Aften i Marlborough - den flinke mand i kirken

Trip Start Jul 21, 2008
1
4
6
Trip End Jul 29, 2008


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United Kingdom  , England,
Tuesday, July 22, 2008

Vi kom til byen sidst på eftermiddagen, og fik en herlig tur i kirketårnet. En meget flink mand fortalte alt om byen og kirken, specielt klokkeværket var hans lidenskab.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: