Zlatý vrchol

Trip Start May 01, 2013
1
32
Trip End Jul 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Monday, July 8, 2013

Udělali jsme malý výzkum na nereprezentativním vzorku (jak do velikosti, tak do složení) amerických cestovatelů: zeptali jsme se na jejich nejoblíbenější národní park. Yosemitský získal cca třetinu hlasů a stal se jasným vítězem. To člověka přiměje těšit se. Pak přijedete do Yosemitského údolí, kde čekají davy turistů, obří parkoviště, kde se sotva dá najít parkovací místo, a skrze stromy toho ani moc nevidíte. Hmmm. Stačí se ale vypravit na trochu delší túry dostatečně brzy ráno a člověk si začně uvědomovat, proč jsou Yosemity oblíbené. Začali jsme vyhlídkou z Glacier pointu, pravděpodobně nejlepší vyhlídka z celého amerického výletu, i když také pořádně plná lidí. Ta částečně prozradí, co jsou Yosemity zač - žulové skály, obří vodopády, kolmé stěny padající hluboku do údolí. Skvělá je túra k vodopádům Nevada a Vernal. Pokud je člověk horolezec, bude Údolí jeho nejmilejší část Yosemitského parku. Pokud je člověk turista jako my, nesmí minout méně navštěvované Tuolomne Meadows, kde Yosemity terve dosahují svého vrcholu. Nekonečné louky, lesy a nezměrné množství jezer a potůčků, to vše pod skalnatými vrcholy a z velké části nad hranicí lesa, která je tu asi ve 3000 metrů n m. Ideální místo k vyřízení povolení k přespávání v přírodě a hurá k nějakému jezeru. Zatímco když se chcete vykoupat v Údolí, s obtížemi hledáte místo bez lidí, kde si převléknout plavky, u jezer na Tuolomne něco jako plavky často vůbec nemusíte řešit. V Yosemitech jsou také k vidění háje sekvojovců obrovských, největších stromů na světě. Jsou trochu nižší než jejich příbuzní na pobřeží (Redwood), ale o to tlustější. Každopádně důstojné zakončení naší cesty, ty Yosemity.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: