Nejvyšší stromy světa u nejkrásn

Trip Start May 01, 2013
1
30
32
Trip End Jul 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , California
Thursday, July 4, 2013

Pobřeží Tichého oceánu (stejně jako ne zase tak studená voda v něm) mě okouzlilo. Když ještě výlet na pláž vede mezi až sto metrů vysokými kmeny, máte pocit, že si to ani nezasloužíte. Slunce vytváří při průchodu korunami stromů tak úžasné hry světla, že přísaháte, že už se nikdy nebude smát dětskému kreslení sluníčka s paprsky.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: