Božské jezero zlých duší

Trip Start May 01, 2013
1
29
32
Trip End Jul 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United States  , Oregon
Tuesday, July 2, 2013

Již více než týden po návratu se vracím k dokončení svého blogu. Závěr naší cesty nabral takové obrátky, že bylo nemyslitelné odbíhat k internetu. Teď už ale ke Crater lake, jezeru vzniklém po výbuchu sopky před 7700 lety. Výbuch byl asi 70krát až 100krát silnější než výbuch sopky St. Helen ve státě Washington (http://www.youtube.com/watch?v=xP2dreOI8gI). Indiánské legendy tradují, že šlo o trest za chování lidí ke zvířatům a přírodě. Při té příležitosti stojí za to připomenout, že magma pod Yellowstonem zlostně bublá a slibuje výbuch ještě více než desetkrát větší než ten, který stvořil Crater lake. Indiáni se prý jezeru vyhýbali, protože ho považovali za domov zlých duší svých předků, kteří na sebe přivolali tento trest. Možná byla dříve voda kyselá, tak to mělo i svůj praktický důvod. Dnes je vodá sladká, osvěžující a úžasně modrá. Jedno z nejlepších koupání a krásné krátké výlety na vyhlídky. Celý kráter lze objet autem.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: