Förfest på Cypern!

Trip Start Sep 14, 2012
1
2
40
Trip End Apr 18, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cyprus  ,
Thursday, October 4, 2012

Cypern är trevligt. Extra trevligt är det när Paul bjuder upp till stort 30-årskalas. Skadar ju inte att ta ett litet genrep inför den längre resan. Tack för det Paul!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
Här nånstans tog mina kamera-batterier slut, och smart som jag är hade jag glömt laddaren hemma i Sverige. Ska försöka att inte göra om det till nästa resa...


 
 
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: