Tranqui + la fiesta final (una noche de paz)

Trip Start Aug 07, 2003
1
10
16
Trip End Jul 2004


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Uruguay  ,
Sunday, November 23, 2003

Hallooooo,

Zondag 23 december, regenachtig, en brak van een lange nacht.
Gister was namelijk een ontzettend groot festival in Montevideo. Het grootste, en meest belangrijkste festival in heel Uruguay. La fiesta final, una noche de paz. Mensen uit heel uruguay, maar ook uit Brazilie en Argentinie kwamen naar Montevideo. Zo ook kwam een meisje uit Duitsland, Charlotte, die ik ontmoet heb via UFY, naar het feest. Ik ging samen met haar, mijn zus en een aantal vriendinnen. Maar aangekomen raakten we elkaar al snel kwijt. Er waren namelijk zo ontzettend veel mensen. toen waren er nog maar 4...
Opeens zag ik 2 andere blonde koppen lopen. Een jongen uit Noorwegen en eentje uit Duitsland.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: