Siem reap

Trip Start Nov 19, 2007
1
3
10
Trip End Dec 13, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Cambodia  ,
Friday, November 23, 2007

Hei alle sammen.
Hi to all. Those who do not read norwegian, scroll down for english text.

Saa var det altsaa ut paa tur igjen. Er naa i Kambodsja. Landet iPhnom Pehn  tirsdag morgen ca. kl. 4 om natten norsk tid. Flyplassen i Phnom Pehn  var fabelaktig effektiv. Nede i ankomsthallen satt det en masse med politibak en skranke. Saa var det bare aa levere pass og visumsoknad i ene enden av skranken og etter fem minutter fikk jeg passet tilbake med gyldig visum i andre enden av skranken. Alt i alt gikk det vel ikke mer enn et kvarter til tjue minutter fra jeg landet til jeg befant meg utenfor med baggasje, visa og masse sommerfugler i magen. Fant omsider, etter litt om og men, et ok hotell i Phnom Pehn. Vil sammenligne byen med Dehli i India, rimelig kaotisk og masete. Masse folk. Tilbragte stort sett dagen paa et lite spennende hotellrom, sov og hvilte ut. Et dogn paa fly og flyplasser tar paa, det blir heller lite sovn. Utover natten merket jeg jet lagen og da klokken var 4 klarte jeg ikke aa faa blund paa oynene mer.Hadde tenkt aa vaere en dag i Phnom Pehn for aa se meg litt rundt, men kjente veldig paa at jeg ville vekk, bort og ut av kaoset. Saa 6.30 kjopte jeg meg bussbillett paa hotellet og en time senere satt jeg paa bussen til Siem Reap.
   6 timers busstur paa veldig bra veier. Trafikken gaar stort sett i en fart i Kambodsja, veldig fort. Mye tut og kjor. Veiskiltene er mest for dekorasjon og naar det gjelder hoyrekjoring saa er de ikke akkurat notoriske (takk til Torbjorn Faerovik, norsk forfatter, for de vitsene!). Satt ved siden av en mann fra Kambodsja som fortalte litt om tiden med Roede Khmer og Pol Pot. Han var i 7-aarsalderen paa den tiden, 1975-79, og bodde med foreldrene i en landsby et godt stykke fra Phnom Pehn. Det var ikke skole paa den tiden, intellektuelle folk var stort sett noe Pol Pot ville kvitte seg med. Saa barna og foreldrene ble satt til tvangsarbeid paa rismarkene. Et maaltid om dagen, bestaaende stort sett av ris var det de fikk aa leve av. Maaltidene ble laget i et stort felleskap i landsbyen. Moren til denne mannen var kokk saa hun greide aa gjemme unna litt ekstra mat til sine barn. Hun gjemte maten i bambusror og ga til barna sine. Hvis dette hadde blitt oppdaget av rode khmer kunne baade mor og barn risikert aa bli drept.
  Fremme i Siem Reap fikk jeg heldigvis plass paa et hostell, Earthwalkers, som drives av norske folk. Veldig hyggelig mennesker der. Det er full oppussing av stedet, saa det er nettopp aapnet paa igjen etter aa vaert stengt noen maaneder. Hun som er daglig leder der naa, Kathrine fra Stavanger, kom hit for en maaneds tid siden, saa jeg er hennes foerste norske gjest. :-)
  Motte ogsaa en hyggelig gjeng fra Barcelona, Desi, Xavi, Jordi og Uri. Har hengt litt med dem de siste dagene. Seg imellom snakker de katalansk, saa det er begrenset hvor sosialt det blir for min del, men litt sosialisering er bedre enn ingenting. Men takket vaere dem fikk jeg vaere med paa en foer-bryllups fest her. Masse dansing, har sjelden sett en flokk med unger gaa saa bananas naar de hoerer musikken til Crazy Frog! Den var tydeligvis veldig populaer. Vi maatte selvsagt vaere med aa danse. Vi fikk ogsaa smake paa hjemmebrygget oel og noe sterkt krydret kjott, smakte saa vidt litt paa begge deler. Fikk siden hoere fra Barca-gjengen at dette kjottet sannsynligvis var hundekjott. De tilbereder hundekjott ved spesielle anledninger og det skal vaere sterkt krydret, passer jo bra inn i helheten det da. Saa naa har jeg spist hund!
  I gaar hang jeg meg paa Barca-gjengen til Angkor og fikk sett en god del av omraadet. Blir sannsynligvis en tur dit imorgen ogsaa, men da alene. Maa se litt mer av de viktigste og stoerste templene der. Omraadet er vannvittig stort. Har liksom hatt inntrykk av at Angkor kun er et tempel - Angkor Wat, men det viser seg aa bare vaere en del av det hele. Ogsaa er det vann-festival her denne helgen saa maa loepe for aa se om jeg finner dragebaatene. Snakkes.
Mail kan sendes til into_71@hotmail.com

This time I am in Cambodia. Landed in Phnom Pehn tuesday morning at 4 (norwegian time). The airport in Phnom Pehn is very effective. It took me app. 20 minutes from we landed until I was outside of the airport with my luggage, visa and lot of butterflies in my stomack. Did, after a while, find an ok hotell in Phnom Pehn.  Phnom Pehn is a city I would compare to New Dehli, and those who has been there know that it can be pretty caotic. Spent most of the day in a small not so interesting hotelroom. Slept and relaxed after a very long trip from Norway. Airplanes and airports are not the most relaxing places to be, I sure can't sleep very much. So in the middle of the night I was feeling the jet lag. 4 am and I could not sleep anymore. I was going to spend one day in Phnom Pehn, but I suddenly felt more like getting away from the mayhem (correct use of the word, Lloyd? ;-). So at 6.30 am I had my ticket for a bus leaving the city at 7.30 am. 6 hours on a bus to Siem Reap. Very good roads and trafic in Cambodia mostly has only one speed - very fast. A lot of honking and driving past others cars, terribel. The roadsigns are mostly for decoration and altough there is right hand driving they are not notoric about that (thanks to Torbjorn Faerovik, norw. writer, for those jokes).
On the bus I was sitting next to a cambodian man who told me about when he was growing up under the Khmer Rouge period, 1975-79. He was about 7 years back then, about my age. He lived with his family outside northwest of Phnom Pehn. There were no schools at that time, as Pol Pot didn't want intellectuals around, he mostly killed them. So the children and their parents were forced to work in the fields. Hard work and very little food as Khmer Rouge did decide to sell most of it. One meal a day, mostly consisting af rice. The mother of this one man was a cook and she managed to steal some extra food to give to here children. If this had been discovered , both she and here children could have been killed.
When I came to Siem Reap I  managed to get a room in  Earthwalkers hostel, which is run by some norwegian people. Very nice people working there. The place is being reconstructed/ redone (?) so they have just reopened after being closed for a few months. The girl who is in charge there now, Kathrine from Stavanger in Norway, came here a month ago, so I am here first norwegian guest. :-)
Met a group of people from Barcelona here as well, Deci, Xavi, Jordi and Uri. I have been hanging out with them for a while.They speek Catalan between themselves so for me it is not that social. But thanks to them I got to join in on a local pre-wedding party. Lot of dancing. I have never seen children going that crazy over a Crazy frog song before. We had to join in on the dancing. We also got to taste som homebrewed beer and som very spicy meat. I only took a small taste. Later the Barca-people told me that the meat was probably dog meat. They only prepare dogmeat for special occations and they make it very spicy, everything fits. So I have eaten dog!
Yesterday I ws joining the Barca-people for a trip to the Angkor tempel area. Big area, much bigger than I thought it would be. Have to go back tomorrow by myself to see the most important parts. We were only going very quick past them yesterday as the Barca-people already had been there. This weekend there is a water festival here, so now I have to go to see if I can see some of the dragonboats, it is supposed to be av competition I think.
Mail adress: into_71@hotmail.com  
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Comments

kothornes
kothornes on

Vokt dem for hunden
Ikke legg deg til for eksotiske matvaner - katten kan bli nervoes.

Hils katalanerne. Her er det kaldt, Barcelona spiller daarlig, togene staar stort sett stille, og de alle fleste har influensa/mageproblemer/luftveisproblemer, saa de gjoer lurt i aa holde seg borte.

Ha det fortsatt fint!

Use this image in your site

Copy and paste this html: