Testing testing one two

Trip Start Nov 19, 2007
1
10
Trip End Dec 13, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Norway  ,
Tuesday, November 13, 2007

Jepp, snart klar for ferie. Ut i den store verden igjen. Tenkte jeg skulle prøve meg på en blogg denne gangen. Så får vi se hvordan det går. Det ble ikke Australia i år heller, men Kambodsja er jo spennende det også. Mye dramatisk og trist historie i dette landet, men håpet er der. Røde Khmer og Pol Pot, teppebombing under Vietnam krigen, et av verdens best kjente tempel Angkor Wat, en stadig økende turistmengde og det nye pakkereisemålet Sihanoukville.

Kambodsja grenser til Thailand i vest, Laos i nord og Vietnam i øst. Kambodsja har funnet seg en lun plass i asias armkrok. Landet har vært okkupert av Frankrike og blitt herjet av Røde Khmer med Pol Pot i spissen.

Hva forventer jeg å møte? De smilende ansiktene som asia er så berømt for. Dårlige humpete veier. Krigsskadde mennesker. Mye tigging. Spennende natur. Hyggelige mennesker. Varme og sol.

Gleder meg, jeg.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: