Still before the storm..

Trip Start Sep 01, 2009
1
2
45
Trip End Dec 16, 2009


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Vartioharju

Flag of Finland  , Southern Finland,
Wednesday, September 2, 2009

090209 Helsinki. Finland.

Viimeiset valmistelut stadissa ja Memmulla parin paivan piinaava odotus.. Lahdon ajankohta loppuun asti epaselva joten moikattiin viela kavereita ennen h-hetkea. Torstaina sitten viimein Helsinki-Vantaalle ja odottamaan jo valmiiksi myohassa olevaa lentoa. Rinkat kaytiin heittamassa Molokin kitaan ja kuukausien odotus alkoi vihdoin konkretisoitua Helsinki-Vantaan turvatarkastuksessa tullimiehen kopeloidessa "paikkoja"..
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: