From Kigali to Butare

Trip Start Jul 21, 2007
1
5
18
Trip End Aug 04, 2007


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Hotel Ibis, Butare

Flag of Rwanda  ,
Monday, July 23, 2007

for english text please scroll down

We gaan Edouard opzoeken.
Vroeger -voor 1994- was Edouard de hoofdverpleegkundige van de "salle  d'op" in het militair hospitaal van Kanombe, waar ook Stefaan gewerkt heeft van juli 1991 tot april 1994.
Edouard is een lieve man, die vroeger zelfs nog bij ons in Kanombe is komen 'babysitten' en die Stefaan toen ook enkele avonden lessen Swahili heeft gegeven. Swahili is niet de taal van Rwanda -dat is het Kinyarwanda-, maar Stefaan wou Swahili leren en Edouard kon dat.
Edouard werkt nu in het CHK te Kigali. Hij is zeer verheugd ons terug te zien na 13 jaar! We vertellen wat over en weer en beloven dat we hem één dezer dagen eens mee uit eten zullen nemen.

In de namiddag vertrekken we voor een 4-daagse trip doorheen het land. De geplande reisroute is de volgende: Kigali, Butare, Nyungwe woud, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri, en tenslotte terug naar Kigali.

We maken onze pakken voor 4 dagen en in de namiddag rijden we eerst naar Butare, de universiteitsstad, waar we logeren in hotel Ibis. Hotel Ibis kennen we nog van vroeger en de service en de kamers zijn nog steeds even goed! Herinneringen borrelen op!
De volgende ochtend zetten we onze trip verder, en gaan we eerst op zoek naar de tinsmederij ("Etainerie de Huyé") die zich -naar we ons herinneren- vlakbij Butare moet bevinden. Althans dat was toch zo in de jaren '90. We wisten niet of de tinsmederij nog bestond, navraag bij Bart had ons hierover niets wijzer gemaakt. 't Was immers voor het eerst dat Bart hoorde dat hier zulk een tinbedrijfje zou bestaan. Vreemd, in onze tijd kwamen er immers velen naar Huyé om er enkele tinnen prachtstukken te kopen.

Erg lang moeten we niet zoeken, want op exact dezelfde plek als waar het vroeger stond treffen we de gebouwtjes aan en we besluiten een kijkje te nemen. Op het eerste zicht is het niet duidelijk of hier nog tin wordt verwerkt. Maar ja hoor, net zoals vroeger is het binnen één en al bedrijvigheid van in beige overalls geklede werklui (zowel mannen als vrouwen). Hier worden nog steeds op kleine schaal met de hand tinnen gebruiks- en siervoorwerpen gemaakt. Na de gebeurtenissen van 1994 hebben de activiteiten in het tinbedrijfje jaren stilgelegen, en pas sinds 2003 is de "étainerie" terug operationeel, maar blijkbaar zijn nog niet zo veel mensen hiervan op de hoogte.

english text

We are going to visit Edouard, he's working now at the CHK in Kigali. Till 1994 he was the head of the nursing staff in the military hospital of Kanombe. It's there that Stefaan worked also, as tropicalist, from July 1991 until April 1994.
We meet Edouard at CHK, he is very pleased to see us after 13 years and we have a lot to tell to each other, it's such a long time ago....!  But after about half an hour he has to continue with his work at the hospital. We promise that one of these days we'll invite him to go and eat at the restaurant 'Chez Lando' (it will be the first time for him and he is looking forward to it!).

In the afternoon we leave for our 4-days trip through the country to see many lovely places we've been previously. This is the itinerary we will follow: Kigali, Gitarama, Butare, Nyungwe forest, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeri and then finally we'll return to Kigali

First we visit Butare, here we stay at Hotel Ibis (Ibis Hotel started its business in 1942 and it is still offering great services to its customers. Its high services quality makes IBIS a very competent and reliable hotel. The Ibis Hotel belongs to the CAMPION family, and currently Mr. Michel CAMPION is the General manager).

Butare once was "the" university town of Rwanda. Today the site of several academic institutions, including the country's largest university, Huye (Butare) is still regarded to be the intellectual and cultural pulse of Rwanda.
The next morning, on Tuesday, we visit the "Étainerie de Huye", where they make little tin use- and decoration objects by hand. After what happened in 1994, the activities of the tin factory had been stopped for several years, but they became operational again in 2003.

Next up, we plan a trip to Nyungwe forest, being one of the last remaining forest areas of Rwanda and home to chimpanzees and many other species of primate.
After that, we travel further to Cyangugu that lies at the southern end of Lake Kivu. Then we take the road from Cyangugu to Gisenyi, this road curls next to Lake Kivu from south to north, a road you can enjoy due to wonderful views.


Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: