Shopping

Trip Start Jul 11, 2011
1
3
16
Trip End Aug 05, 2011


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
B & B
What I did
Shopping :-)

Flag of United States  , Maine
Friday, July 15, 2011

Så var vi kommet til shoppingbyen. Her ligger alle outlets'ene i byen, så det er nemt at gå fra den ene butik til den anden. Vi var i mange butikker, og fik også købt en del :-) Damerne var lykkelige  :-). Vi fandt plads til varene i bilen og kørte afsted mod næste B&B, Covered Bridge House, i Glen i Green Mountains.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: