Taquile Isla - De Græske Øer

Trip Start Dec 27, 2012
1
42
64
Trip End Apr 11, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Peru  , Puno,
Friday, February 22, 2013

De berømte og dygtigste vævere siges at være født på denne vildt smukke ø. Mændene hækler - haha - og kvinderne væver de fineste ting. Det er Ø'ens hovedindustri... Mange tekstiler fra sydamerika er produceret her.
Derudover er det en meget traditionsbunden Ø, og befolkningen her taler Quechua.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: