Home sweet home

Trip Start Jun 26, 2010
1
21
22
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Norway  , Buskerud,
Saturday, July 24, 2010

Endelig hjemme etter 26 timer på farten. Alt har i grunn gått greit.
Men bagasjen på Gardermoen er et kapittel for seg. Ventet i 50 min.
Alle andre flyplasser vi har vært (det er ikke få) har bagasjen kommet så og si med en gang.

Hjemme 0020 etter en times kjøring med bil. Deilig!
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: