Snart hjemme. Er flyet i rute?

Trip Start Jun 26, 2010
1
20
22
Trip End Jul 24, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of United Kingdom  , England,
Saturday, July 24, 2010

Flyet i rute. Har vært på farten i 15 timer. Føler oss som 2 lassaroner, godt å komme hjem til dusj, seng og nye klær. Føttene til Helge er i ferd med å etse bort!!

Vi var sultne og bestillte en biff hver på flyplassen. Det var turens største nedtur. Maken til jævlig mat har vi aldri opplevd. Det er definitivt at maten var av en type som ville ført til fangeopprør i alle verdens fengsler. Dyrt var det også (kr. 400,-)
Et råd til alle som skal fly via Heathrow er å sørge for å ikke være sultne når dere er der.

Kun en flytur igjen.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: